DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekst- og prekensamling - år B

GÅ TIL: År A - År C - Høytider

GÅ TIL: Jul - Faste - Påske - Pinse - alm.søndager 2 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30


1. SØNDAG I ADVENT - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Jes 63,16b-17.64,1a.3-7; 1 Kor 1,3-9; Mark 13,33-37

2. SØNDAG I ADVENT - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Jes 40,1-5.9-11; 2 Pet 3,8-14; Mark 1,1-8

3. SØNDAG I ADVENT - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Jes 61,1-2a.10-11; 1 Tess 5,16-24; Joh 1,6-8.19-28

4. SØNDAG I ADVENT - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 2 Sam 1-5.8b-11.16; Rom 16,25-27; Luk 1,26-38

HERRENS FØDSEL, JULENATT - JULEDAG - Se høytider

DEN HELLIGE FAMILIE - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Matt 2,13-15.19-23

HERRENS ÅPENBARING - Se høytider

HERRENS DÅP - År B:
Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38; Mark 1,6b-11 - Tekster - Bønner/Antifoner
        (eller Jes 55,1-11; 1 Joh 5,1-9; Evang. samme)

2. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 1 Sam 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Joh 1,35-42

3. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Jona 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mark 1,14-20

4. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 5 Mos 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Luk 1,21-28

5. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mark 1,29-39

6. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 3 Mos 13,1-2.44-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mark 1,40-45

7. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Jes 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Kor 1,18-22; Mark 2,1-12

8. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Hos 2,16b.17b.21-22; 2 Kor 3,1b-6; Mark 2,18-22

9. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 5 Mos 5,12-15; 2 Kor 4,6-11; Mark 2,23-3,6 (kortere: 2,23-28)

ASKEONSDAG - se høytider

1. SØNDAG I FASTEN - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 1 Mos 9,8-15; 1 Pet 3,18-22; Mark 1,12-15

2. SØNDAG I FASTEN - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rom 8,31b-34; Mark 9,2-10

HERRENS BEBUDELSE. Jes 7,10-14; Hebr 10,4-10; Luk 1,26-38

3. SØNDAG I FASTEN - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 2 Mos 20,1-17 (kortere: 20,1-3.7-8.12-17); 1 Kor 1,22-25; Joh 2,13-25 (eller: 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-???

4. SØNDAG I FASTEN - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 2 Krøn 36,14-17a.19-23; Ef 2,4-10; Joh 3,14-21
         (eller 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41

5. SØNDAG I FASTEN - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Jer 31,31-34; Hebr 5,7-9; Joh 12,20-33
(eller: Esek 37,12-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45))

PALMESØNDAG - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
År B: Mark 11.1-10; Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Mark 14,1-15,47 (kortere: Mark 15,1-39)

SKJÆRTORSDAG - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
År B: 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15

LANGFREDAG - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
År B: Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16 og 5,7-9; Joh 18,1-19,42

PÅSKEVIGILIEN - PÅSKESØNDAG - Se høytider

2. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Apg 4,32-35; 1 Joh 5,1-6; Joh 20,19-31

3. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Apg 3,13-15.17-19; 1 Joh 2,1-5a; Luk 24,35-48

4. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Apg 4,8-12; 1 Joh 3,1-2; Joh 10,11-18

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Apg 9,26-31; 1 Joh 3,18-24; Joh 15,1-8

6. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Apg 10,25-26.34-35.44-48; 1 Joh 4,7-10; Joh 15,9-17

KRISTI HIMMELFART - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Apg 1,1-11; Ef 1.17-23 (eller Ef 4,1-13); Mark 16,15-20

7. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Apg 1,15-17.20a.20c-26; 1 Joh 4,11-16; Joh 17,11b-19

PINSEDAG - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
År B: Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23 (eller 2. lesning Gal 5,16-25; evangelium Joh 15,26-27 og 16,12-15)

DEN HELLIGE TREENIGHET - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 5 Mos 4,32-34.39-40; Rom 8,14-17; Matt 28,16-20

KRISTI LEGEME OG BLOD - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 2 Mos 24,3-8; Hebr 9,11-15; Mark 14,12-16.22-26

DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS - se høytider

6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
    Se ovenfor.

7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
    Se ovenfor.

8. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
    Se ovenfor.

9. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
    Se ovenfor.

10. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 1 Mos 3,9-15; 2 Kor 4,13 - 5,1; Mark 3,20-35

11. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Esek 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mark 4,26-34

12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Job 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17; Mark 4,35-41

13. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Visd 1,13-15. 2,23-25; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mark 5,21-43 (kortere: 5,21-24.35b-43)

14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Esek 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mark 6,1-7a

15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Amos 7,12-15; Ef 1,3-14 (kortere: Ef 1,3-10); Mark 6,7-13

16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
År B: Jer 23,1-6; Ef 2,13-18; Mark 6,30-34

17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 2 Kong 4,42-44; Ef 4,1-6; Joh 6,1-15

18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 2 Mos 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; Joh 6,24-35

19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 1 Kong 19,4-8; Ef 4,30 - 5,2; Joh 6,41-51

20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
År B: Ordspr 9,1-6; Ef 5,15-20; Joh 6,51-58

21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
År B: Jos 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; Joh 6,60-69

22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
År B: 5 Mos 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mark 7,1-8a.14-15.21-23

23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
År B: Jes 35,4-7a; Jak 2,1-5; Mark 7,31-37.

24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
År B: Jes 50,5-9a; Jak 2,14-18; Mark 8,27-35

25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Visd 2,17-20; Jak 3,16-4,3; Mark 9,30-37

26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 4 Mos 11,25-29; Jak 5,1-6; Mark 9,38-48

27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 1 Mos 2,18-24; Heb 2,9-11; Mark 10,2-16 (kortere: Mark 10,2-12)

28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Visd 7,7-11; Heb 4,12-13; Mark 10,17-30 (kortere: Mark 10,17-27)

29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Jes 53,10-11; Heb 4,14-16; Mark 10,35-45 (kortere: Mark 10,42-45)

30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
År B: Jer 31,7-9; Hebr 5,1-6; Mark 10,46-52

31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 5. Mos 6,2-6; Hebr 7,23-28; Mark12,28-34

ALLEHELGENSDAG - Tekster - Bønner/Antifoner - se også høytider

32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: 1 Kong 17,10-16; Hebr 9,24-28; Mark 12,38-44 (kortere: Mark 12,41-44)

33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
År B: Dan 12,1-3; Hebr 10,11-14.18; Mark 13,24-32

KRISTI KONGEFEST - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
År B: Dan 7,13-14; Åp 1,5-8; Joh 18,33b-37


GÅ TIL: År A - År C - Høytider