DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 2. søndag i det alminnelige kirkeår - År B

Første lesning 1 Samuelsbok 3,3b-10. 19
I de dager lå Samuel i Herrens tempel, der Guds paktkiste stod. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte: ”Ja, her er jeg," og løp inn til Eli og sa. ”Her er jeg; du ropte på meg.” Men Eli sa: ”Nei, jeg ropte ikke. Gå og legg deg igjen.” Så gikk han og la seg. Da ropte Herren en gang til: ”Samuel!" Og Samuel stod opp og gikk inn til Eli. ”Her er jeg," sa han; du ropte på meg. Men Eli svarte: ”Nei, jeg ropte ikke, gutten min. Gå tilbake og legg deg!” Samuel kjente ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Herren for tredje gang på Samuel. Han stod opp og gikk inn til Eli. ”Her er jeg,” sa han, ”du ropte på meg.” Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Derfor sa han til Samuel: ”Gå og legg deg! Og hvis han roper på deg igjen, skal du svare: ”Tal, Herre, din tjener hører!” Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg foran ham. Han ropte som før: ”Samuel, Samuel!" Og Samuel svarte: ”Tal, Herre, din tjener hører!” Samuel vokste opp. Herren var med ham og lot ikke noen av hans ord falle maktesløse til jorden. Slik lyder Herrens ord.

Salme 40 (39)
Omkved: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.

Jeg ventet og håpet på Herren, han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
En ny sang la han meg i munnen, en lovsang til vår Gud.

Offer og gaver ønsker du ikke, du har åpnet mitt øre.
Brennoffer og sonoffer krever du ikke. Da sa jeg: ”Se, her kommer jeg.

I bokrullen blir det sagt om meg at jeg skal gjøre din vilje.
Min Gud, jeg elsker din lov fra dypet av mitt hjerte."

Jeg forkynte Herrens rettferd i den store forsamling.
Se, jeg tiet ikke, det vet du, Herre.

Annen lesning 1 Korinterbrev 6, 13c-15a.17-20
Brødre, legemet er ikke bestemt til et usedelig liv; det er til for Herren, som også Herren er til for vårt legeme. Og Gud som oppvakte Herren, skal også oppvekke oss, ved sin kraft. Vet dere ikke at deres legeme er en del av Kristi legeme? Den som knytter seg til Herren, blir én ånd med ham. Så sky utukt! Alle andre synder et menneske begår, forblir likevel utenfor hans legeme; men den som driver utukt, han synder mot sitt eget legeme. Vet dere kanskje heller ikke at legemet er et tempel for Den Hellige Ånd, som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Og at dere ikke tilhører dere selv, men at dere er kjøpt, og prisen betalt? Så gjør da også kroppen til et redskap for Guds ære! Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Vi har funnet Messias, det er Kristus, nåden og sannheten er kommet ved ham. Alleluja.

Evangelium Johannes 1, 35-42
På den tid stod Johannes med to av sine disipler, da Jesus kom gående forbi. Johannes fulgte ham med blikket og sa: ”Se, der er Guds lam.” De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg; han så dem følge etter, og sa: Hva søker dere?" De svarte ham: Rabbi, hvor bor du?" (Rabbi betyr lærer.) Han sier til dem: ”Kom og se.” De kom da med og så hvor han bodde, og ble hos ham den dagen. Det var ved firetiden om ettermiddagen. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt hva Johannes sa og fulgt etter Jesus. Tidlig neste morgen treffer han sin bror Simon og sier til ham: Vi har funnet Messias!" (Messias betyr den Salvede, Kristus.) Så førte han ham til Jesus. Jesus ser på ham og sier: ”Du er Simon, Johannes' sønn. Du skal hete Kefas (det er det samme som Peter)." Slik lyder Herrens ord.