DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 3. søndag i det alminnelige kirkeår - År B

Første lesning Jona 3, 1-5.10
Herrens ord kom til Jona, og det lød så: ,Stå opp, gå til storbyen Ninive, og rop ut over den det budskap jeg gir deg. Jona stod opp og gikk til Ninive, som Herren hadde sagt. Ninive var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte: Om førti dager skal Ninive legges i grus!" Da trodde folket i Ninive på Gud. De lyste ut faste og kledde seg i botsdrakt, både store og små. De vendte om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde varslet. Slik lyder Herrens ord.

Salme 25 (24)
Omkved: Herre, vis meg dine veier.

Herre, vis meg dine veier og lær meg dine stier.
La din sannhet lære og lede meg.
Du er min frelser, hele dagen venter jeg på deg.

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre, for den er fra evighet.
Glem min ungdoms synder, se til meg, Herre, i din kjærlighet.

Herren er god og rettvis, derfor viser han syndere veien.
Til sannhet leder han de små og fører dem frem på sin vei.

Annen lesning 1 Korinterbrev 7,29-31
Dette sier jeg dere, brødre: Tiden er knapp. Så for de gifte må det heretter være som om de ikke var gifte; for de sørgende som om de ikke sørget, for de glade som om de ikke gledet seg; for dem som kjøper, som om de ingenting beholdt. Om en gjør seg nytte av denne verden, må en ikke gå opp i den; for hele den synlige verden går mot sin undergang. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på Evangeliet! Alleluja.

Evangelium Markus 1, 14-20
På den tid, etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea med Evangeliet fra Gud og forkynte: ”Tiden er inne, og Guds rike er nær. Vend om, og tro på Evangeliet!" Og som han gikk langs bredden av Galilea-sjøen, fikk han se Simon og Andreas, Simons bror. De var fiskere og drev og kastet med not i sjøen. Jesus sa til dem: Kom og følg meg, så skal jeg en gang gjøre dere til menneskefiskere!" Og straks lot de garnene ligge og fulgte ham. Litt lenger borte så han Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes; de satt i båten og bøtte garn. Straks kalte han også dem til seg. Og de lot sin far Sebedeus sitte igjen i båten med leiefolkene og fulgte ham. Slik lyder Herrens ord.