DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 6. søndag i det alminnelige kirkeår - År B

Første lesning 3 Mosebok 13,1-2.45-46
Herren talte til Moses og Aron og sa: Når noen får en hevelse, et utslett eller en lys flekk på huden, og det kan bli til spedalskhet, skal han føres til presten Aron eller til en av hans sønner, prestene. Den som er rammet av spedalskhet, skal rive sine klær i stykker og la håret henge fritt. Han skal skjule skjegget og rope: ”Uren, uren!" Så lenge han er syk, er han uren. Han skal bo for seg selv. Utenfor leiren skal han ha sitt tilholdssted. Slik lyder Herrens ord.

Salme 32 (31)
Omkved: Salig den hvis synd er tilgitt.

Salig den hvis overtredelser er forlatt, hvis synd er tilgitt.
Salig det menneske som er uklanderlig for Herren, som er funnet uten svik.

Jeg har latt deg se min synd, og ikke skjult mine feilgrep for deg.
Jeg sa: "Jeg vil gå til Herren og bekjenne min synd."
Og du, Herre, har utslettet min skyld, du har tilgitt min synd.

Gled dere i Herren, rop av fryd. Oppriktige av hjertet, bryt ut i jubelsang.

Annen lesning 1 Korinterbrev 10,31-11,1
Brødre, enten dere da spiser eller drikker, eller hva dere gjør, så la det alltid være til Guds ære. Vold ikke anstøt for noen, hverken for jøder eller hellenere eller for Guds egen Kirke! Det er hva jeg selv streber etter: Å være alle til lags i alt - idet jeg søker, ikke mitt eget beste, men det som er til gavn for de mange, så de kan bli frelst. Følg da mitt eksempel, likesom jeg følger Kristi! Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. En stor profet er oppstått iblant oss. Gud har gjestet sitt folk. Alleluja.

Evangelium Markus 1, 40-45
På den tid kom det en spedalsk til Jesus, bønnfalt ham på kne om hjelp og sa: "Dersom du vil, kan du gjøre meg ren i." Jesus ble harm. Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: "Så vil jeg det: Bli ren!" Og straks forsvant spedalskheten, og mannen var ren. Men etterpå formante Jesus ham i strenge ordelag og sendte ham straks bort med den beskjed: "Se til at du ikke lar noen få vite noe; bare gå og vis deg for presten, og frembær det offeret for renselsen som Moses har påbudt til vitnesbyrd for dem." Men mannen gikk avsted og gav seg til å fortelle vidt og bredt om det som var hendt, slik at Jesus ikke lenger kunne gå åpenlyst inn i noen by, men måtte holde til ute på landet, langt unna folk. Men de fortsatte å komme til ham alle vegne fra. Slik lyder Herrens ord.