DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 11. søndag i det alminnelige kirkeår - År B

Første lesning Esekiel 17,22-24
Så sier Herren Gud: «Jeg tar selv en kvist av toppen på en høy seder, fra dens øverste grener river jeg et fint skudd og planter det på et fjell som rager høyt; jeg planter det på Israels høye fjell. Det skal skyte grener og bære frukt og bli til en prektig seder. Alle slags fugler skal bo i den, alt som har vinger, skal holde til i skyggen av dens grener. Da skal alle trær på marken sanne at jeg er Herren. Det høye tre gjør jeg lavt, og det lave gjør jeg høyt. Jeg lar det friske tre tørke, og det tørre lar jeg spire. Jeg, Herren, har talt og vil la det skje.» Slik lyder Herrens ord.

Salme 92 (91)
Omkved: Det er godt å prise Herren.

Det er godt å prise Herren, lovsynge ditt navn, du Høyeste,
forkynne din nåde ved morgengry, din trofasthet hele natten.

De rettferdige skal blomstre som palmen, vokse som seder på Libanon.
De er plantet i Herrens hus. I hans forgård skal de blomstre.

Selv grånende bærer de frukt, gir ikke tegn til å visne.
De forkynner at Herren er rettvis, han er min klippe, han svikter ikke.

Annen lesning 2 Korinterbrev 5,6-10
Det er godt å prise Herren, lovsynge ditt navn, du Høyeste, forkynne din nåde ved morgengry, din trofasthet hele natten. De rettferdige skal blomstre som palmen, vokse som seder på Libanon. De er plantet i Herrens hus. I hans forgård skal de blomstre. Selv grånende bærer de frukt, gir ikke tegn til å visne. De forkynner at Herren er rettvis, han er min klippe, han svikter ikke. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Sæden er Guds ord og såmannen er Kristus; alle som finner ham, får evig liv i eie. Alleluja.

Evangelium Markus 4,26-34
På den tid sa Jesus til folkemengdene: «Det er med Guds rike som med et såkorn en mann har latt falle i jorden. Om han sover eller våker, om det er natt eller dag, så spirer og vokser kornet, uten at han vet hvordan det går til. Av seg selv bærer jorden grøde; først strå, så aks, så fullt korn i akset. Og når åkeren står der moden, kommer sigden frem, for da er tiden inne til å høste.» Og han fortsatte: «Hva skal vi nå sammenligne Guds rike med? Hva for et bilde skal vi ta? Det er som sennepsfrøet. Det er mindre enn alle andre frøsorter når det blir lagt i jorden, men når det først er sådd, vokser det opp og blir den største av alle havens vekster, med store grener, slik at himmelens fugler kan slå seg ned i skyggen av det.» Og med mange slike lignelser forkynte han budskapet for dem – så meget av det som de var i stand til å forstå. Han talte ikke til dem uten å bruke lignelser, men når han var alene sammen med disiplene, forklarte han alt for dem. Slik lyder Herrens ord.