DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 28. søndag i det alminnelige kirkeår - År B

Første lesning Visdommen 7,7-11
Jeg bad til Gud, og han gav meg forstand. Jeg påkalte Gud, og han sendte meg visdommens ånd. Jeg aktet den høyere enn kongestav og trone, rikdom regnet jeg for intet mot den. Den kosteligste edelsten ville jeg ikke sidestille med visdommen, mot den er all verdens gull som en neve sand, og sølvet ikke mere verdt enn leire. Jeg elsket den høyere enn sunnhet og skjønnhet og ville heller eie den enn solens lys, for visdommens lys slukner aldri. Men da visdommen kom til meg, kom alle andre goder med den, for rikdom uten mål har den i sine hender. Slik lyder Herrens ord.

Salme 90 (89)
Omkved: Mett oss med din miskunn ved daggry, og vi skal jule alle våre dager.

Lær oss å telle våre dager for å vinne hjertets visdom.
Herre, kom, hvor lenge vil du drøye? Ha medynk med ditt folk.

Mett oss med din miskunn ved daggry, og vi skal juble alle våre dager.
Vend straffens dager til glede og alle ulykkens år.

La dine tjenere se din gjerning, din herlighet stråle over våre barn.
Herre, la din miskunn hvile ove ross. Styrk våre henders gjerning.

Annen lesning Hebreerbrevet 4, 12 - 13
Levende og aktivt er Guds ord, med en kraft som trenger dypere enn det skarpeste tveeggede sverd, like inn til skillet mellom sjel og ånd, marg og knoker; det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Det fins ikke den skapning som unngår hans blikk, alt ligger nakent og åpent for øynene på ham som vi skal stå til ansvar for. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike er deres. Alleluja.

Evangelium Markus 10, 17 - 30 (eller kortere: Markus 10,17-27)
På den tid gikk Jesus videre langs veien. Da kom det en mann løpende frem og kastet seg på kne foran ham, og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få del i det evige liv?» Men Jesus svarte: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god, uten én – det er Gud. Og budene kjenner du: Du skal ikke slå ihjel, ikke bryte ekteskapet, ikke stjele, ikke avlegge falsk vitnesbyrd, ikke bedra noen; du skal hedre din far og din mor.» Men mannen sier: «Mester, alt dette har jeg overholdt helt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær. Da sa han: «En ting står ennå igjen. Selg alt du eier, og del pengene ut til de fattige, – så får du en skatt i himmelen. Og kom så og følg meg.» Men da mannen hørte dette, mørknet han til, og gikk bedrøvet bort, – for han var meget rik. Da så Jesus seg rundt i kretsen av disipler og sa: «Hvor vanskelig det blir for de rike å komme inn i Guds rike!» Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus gjentok: «Barn, hvor vanskelig det er å komme inn i Guds rike! Ja, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike!» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: «Men hvem kan da bli frelst?» Jesus ser på dem og sier: «Nei, det overgår hva mennesker kan makte, men for Gud er det ikke umulig. Alt er mulig for Gud.»

[ Da tok Peter til orde og sa: «Men vi, vi har forlatt alt og fulgt deg.» Og Jesus svarer: «Ja, og sannelig, det skal dere vite, at ingen har forlatt sitt hjem, sine søsken, sin far og mor, sine barn eller sine marker, for min skyld og for evangeliets skyld, uten at de skal få hundrefold igjen, her i denne verden – hjem, søsken og foreldre, barn og eiendommer – men også forfølgelser! Og i den kommende verden skal de få det evige liv.» ] Slik lyder Herrens ord.