DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 2. søndag i påsketiden - År B

 

Første lesning Apg 4, 32-35
Hele forsamlingen av troende var ett i sjel og sinn. Ingen kalte noe av det han eide for sitt eget; allting hadde de felles. Og med stor kraft avla apostlene sitt vitnesbyrd om Herren Jesu oppstandelse. Alle så på dem med stor velvilje. Det var da heller ingen av dem som led nød, for folk som eide hus eller jord, tok og solgte det, og la betalingen for apostlenes føtter. Siden lot så de hver enkelt få hva han trengte. Slik lyder Herrens ord.

Salme 118 (117)
Omkved: Lovpris Herren for han er god, evig er hans kjærlighet.

Israels hus forkynne det, evig er hans kjærlighet.
Arons hus forkynne det, evig er hans kjærlighet.
Alle som frykter Herren, forkynne det, evig er hans kjærlighet.

Herrens hånd er hevet. Herrens høyre har vist sin makt.
Jeg skal ikke dø, men leve og forkynne Herrens gjerninger.
Hårdt har Herren tuktet meg, men hån lot meg ikke dø.

Stenen bygningsmennene vraket, er blitt til hovedhjørnesten.
Dette er Herrens verk. Det er underfullt i våre øyne.
Dette er dagen som Herren har gjort, en dag til fryd og glede.

Annen lesning 1 Joh 5, 1-6
Mine kjære! Enhver som tror at Jesus er Messias, er født av Gud. Og å elske en far betyr å elske hans barn. At vi elsker Gud og holder fast ved hans bud, er tegnet på at vi elsker Guds barn. For å elske Gud er jo nettopp å overholde hans bud. Og hans bud er ingen byrde, for enhver som er født av Gud, seirer over verden. Og seieren, det er vår tro: Det er den som har overvunnet verden.
Ja, hvem er vel verdens beseirer, andre enn den som tror at Jesus er Guds Sønn? Det er Jesus Kristus som er kommet med vannet og blodet - ikke med vann alene, men både med vannet og blodet. Og Ånden er den som vitner, for Ånden er Sannheten. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Fordi du fikk se meg, tror du, sier Herren; salige er de som kommer til troen uten å se. Alleluja.

Evangelium Joh 20, 19-31
Om aftenen samme dag, den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: "Fred være med dere." Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade. Atter sa da Jesus til dem: "Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere." Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: "Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt." Thomas (også kalt Didymos), en av de tolv, hadde ikke vært sammen med dem da Jesus kom. Da nå de andre disiplene fortalte ham at de hadde sett Herren, svarte han dem: "Får jeg ikke se merkene etter naglene i hans hender og legge min finger i dem, og får jeg ikke legge hånden i hans side - da kan jeg umulig tro det." Åtte dager etter var disiplene atter sammen innendørs, og Thomas var til stede. Dørene var stengt, men Jesus kommer og trer inn i kretsen, og sier: "Fred være med dere." Og så sier han til Thomas: "Kom hit med din finger, her er mine hender, se selv; kom hit med din hånd og legg den i min side. Og vær ikke lenger vantro, men troende." Da utbrøt Thomas: "Min Herre og min Gud!" Jesus sier: "Ja, nå tror du, fordi du fikk se; salige er de som kommer til troen uten å se." Også mange andre jærtegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne, ting som ikke er nevnt i denne bok. Men det som her er fortalt, er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og så ved troen eie livet i hans navn. Slik lyder Herrens ord.