DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 3. søndag i advent - År C

Første lesning Sefanja 3,14-18a
Bryt ut i jubel, Sions datter, Israel, rop av fryd! Gled deg, Jerusalems datter, og juble av hele ditt hjerte! Herren har fridd deg fra straffedommen og tatt dine fiender bort. Herren, Israels konge, er hos deg, du skal ikke lenger frykte noe vondt. Den dagen skal de si til Jerusalem: Frykt ikke, Sion! La ikke hendene synke! Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag. Slik lyder Herrens ord.

Jesaja 12,2-6
Omkved: Herren er min styrke og lovsang.

Se, han er min frelses Gud, jeg er trygg, jeg frykter ikke.
Herren er min sang, min styrke og min frelse. Med glede skal dere øse av frelsens kilde.

Takk Herren, påkall hans navn,
gjør kjent blant folkene hans gjerning, hans store navn.

Lovpris Herren, han har gjort underfulle ting. Gjør det kjent for hele jorden.
Rop av glede og fryd alle som bor på Sion, stor er Israels hellige i deres midte. .

Annen lesning Filipperbrevet 4,4-7
Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær! Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Herrens Ånd er over meg, han har sendt meg med gledesbud til de fattige. Alleluja.

Evangelium Lukas 3,10-18
"Hva skal vi da gjøre?" spurte folk. Han svarte: "Den som har to kjortler, skal dele med den som ingen har, og den som har mat, skal gjøre det samme." Også noen tollere kom for å bli døpt, og de spurte ham: "Mester, hva skal vi gjøre?" "Krev ikke inn mer enn det dere har rett til," svarte han. "Hva så med oss," spurte noen soldater, "hva skal vi gjøre?" Han svarte: "Press ikke penger ut av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med den lønnen dere får." Folket gikk nå i forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok han til orde og sa til dem alle: "Jeg døper dere med vann. Men det kommer én som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild. Han står med kasteskuflen i hånden for å rense kornet på treskeplassen og samle hveten i låven. Men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner." Dette og mye annet la han folk på sinne når han bar fram sitt budskap. Slik lyder Herrens ord.