DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekst- og prekensamling - år C

GÅ TIL: År A - År B - Høytider (som har samme tekster hvert år)

GÅ TIL: Jul - Faste - Påske - Pinse - alm.søndager 2 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30


1. SØNDAG I ADVENT - Tekster - Bønner/Antifoner
Jer 33,14-16; 1 Tess 3,12-4,2; Luk 21,25-28.34-36

2. SØNDAG I ADVENT - Tekster - Bønner/Antifoner
Bar 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Luk 3,1-6

3. SØNDAG I ADVENT - Tekster - Bønner/Antifoner
Sef 3,14-18a; Fil 4,4-7; Luk 3,10-18

4. SØNDAG I ADVENT - Tekster - Bønner/Antifoner
Mi 5,1-4a; Heb 10,5-10; Luk 1,39-45

HERRENS FØDSEL, JULENATT - JULEDAG - Se høytider

DEN HELLIGE FAMILIE - Tekster - Bønner/Antifoner
Sam 1,20-22.24-28; 1 Joh 3,1-2.21-24; Luk 2,41-52 eller Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Matt 2,13-15.19-23

HERRENS ÅPENBARING - Se høytider

HERRENS DÅP - Tekster - Bønner/Antifoner
Jes 40,1-5.9-11; Tit 2,11-14;3,4-7; Luk 3,15-16.21-22

2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Jes 62, 1-5; 1 Kor 12,4-11; Joh 2,1-11

3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Neh 8,1b-4a.5-6,8-10; 1 Kor 12,12-30 (eller 12-14.27); Luk 1,1-4 og 4,14-21
- Preken ved f. Oddvar Moi

4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,30b-13,13 (eller 13,4-13); Luk 4,21-30

5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Jes 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Luk 5,1-11

6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Jer 17,5-8; 1 Kor 15,12,16-20; Luk 6,17.20-26

7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; Luk 6,27-38

ASKEONSDAG
Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18

1. SØNDAG I FASTEN - Tekster - Bønner/Antifoner
5 Mos 26,4-10; Rom 10,8-13; Luk 4,1-13

2. SØNDAG I FASTEN - Tekster - Bønner/Antifoner
1 Mos 15,5-12.17-18; Fil 3,17-4,1 (eller 3,20-4,1); Luk 9,28b-36

HERRENS BEBUDELSE. - Se høytider

3. SØNDAG I FASTEN - Tekster - Bønner/Antifoner
2 Mos 3,1-8a,13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Luk 13,1-9 (eller 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 (eller 5-15.19b-26.39a.40-42))

4. SØNDAG I FASTEN - Tekster - Bønner/Antifoner
Jos 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Luk 15,1-3,11-32 (eller 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 (eller 1.6-9.13-17.34-38))

5. SØNDAG I FASTEN - Tekster - Bønner/Antifoner
Jes 43,16-21; Fil 3,8-14; Joh 8,1-11 (eller Esek 37,12-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 (eller 3-7.17.20-27.33b-45))

PALMESØNDAG - Tekster - Bønner/Antifoner
Luk 18,28-40; Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Luk 22,14-23,56 (kortere form: Luk 23,1-49)

SKJÆRTORSDAG -

LANGFREDAG -

PÅSKEVIGILIEN -
1 Mos 1,1-2,2 (kortere form: 1 Mos 1,1-26-31a); 1 Mos 22,1-18 (kortere form: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18; 2 Mos 14,5-15,1a; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Markus 16,1-7

PÅSKEDAG - Tekster - Bønner/Antifoner
Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12

2. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Bønner/Antifoner
Apg 5,12-16; p 1,9-11a.12-13.17-19; Joh 20,19-31

3. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Bønner/Antifoner
Apg 5,27b-32.40b-41; p 5,11-14; Joh 21,1-19 (eller 1-14)

4. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Bønner/Antifoner
Apg 13,14.43-52; p 7,9.14b-17; Joh 10,27-30

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Bønner/Antifoner
Apg 14,21b-27; p 21,1-5a; Joh 13,31-33a.34-35

6. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Bønner/Antifoner
Apg 15,1-2.22-29; p 21,10-14.22-23; Joh 14,23-29

KRISTI HIMMELFART - Tekster - Bønner/Antifoner
Apg 1,1-11; Hebr 9,24-28 og 10,19-23 (eller Ef 1,17-23); Luk 24,46-53

7. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Tekster - Bønner/Antifoner
Apg 7,55-60; p 22,12-14.16-17.20; Joh 17,20-26

PINSEDAG - Tekster - Bønner/Antifoner
Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 14,15-16.23b-26 (eller: Apg 2,1-11; Rom 8,8-17; Joh 20,19-23)

DEN HELLIGE TREENIGHET - Tekster - Bønner/Antifoner
Ordsp 8,22-31; Rom 5,1-5; Joh 16,12-15

KRISTI LEGEME OG BLOD - Tekster - Bønner/Antifoner
1 Mos 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Luk 9,11b-17

DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS - Se høytider.

6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - se ovenfor

7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - se ovenfor

8. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR -Tekster - Bønner/Antifoner
Sir 27,5-8 [gr. 4-7]; 1 Kor 15,54-58; Luk 6,39-45

9. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner

10. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR -Tekster - Bønner/Antifoner
1 Kong 17,17-24; Gal 1,11-19; Luk 7,11-17

11. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
2 Sam 12,7-10.13; Gal 2,16.19-21; Luk 7,36-8,3 (kortere: Luk 7,36-50)

12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR -Tekster - Bønner/Antifoner
Sak 12,10-11; Gal 3,26-29; Luk 9,18-24

13. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
1 Kong 19,16b.19-21; Gal 5,1.13-18; Luk 9,51-62

14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Jes 66,10-14c; Gal 6,14-18; Luk 10,1-12.17-20 (eller 1-9)

15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
5 Mos 30,10-14; Kol 1,15-20; Luk 10,25-37

16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
1 Mos 18,1-10a; Kol 1,24-28; Luk 10,38-42

OLAV DEN HELLIGE (OLSOK) - Se høytider.

17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner

JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN - Se høytider.

18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Fork 1,2 og 2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Luk 12,13-21

19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner

20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Jer 38,4-6.8-10; Heb 12,1-4; Luk 12,49-53

21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Jes 66,18-21; Hebr 2,5-7.11-13; Luk 13,22-30

22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Sir 3,19-21.30-31 (gr. 17-18.20.28-29); Hebr 12,18-19.22-24a; Luk 14,1.7-14

23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Visd 9,13-18 (gr. 13-18b); Filem 9b-10.12-17; Luk 14,25-33

24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
2 Mos 32,7-11.13-14; 1 Tim 1,12-17; Luk 15,1-32 (eller 1-10)

25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Amos 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Luk 16,1-13 (eller 10-13)

26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Amos 6,1a.4-7; 1 Tim 6,11-16; Luk 16,19-31

27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Hab 1,2-3 og 2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Luk 17,5-10

28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
2 Kong 5,14-17; 2 Tim 2,8-13; Luk 17,11-19

29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
2 Mos 17,8-13; 2 Tim 3,14-4,2; Luk 18,1-8

30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Sir 35,15b-17.20-22a (gr. 12-14.16-18); 2 Tim 4,6-8.16-18; Luk 18,9-14

31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner

ALLEHELGENSDAG - Se høytider.

32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
2 Makk 7,1-2.9-14; 2 Tess 2,16-3,5; Luk 20,27-38 (eller 27.34-38)

33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Tekster - Bønner/Antifoner
Mal 3,1-2a; 2 Tess 3,7-12; Luk 21,5-19

KRISTI KONGEFEST -
2 Sam 5,1-3; Kol 1,12-20; Luk 23,35-43


GÅ TIL: År A - År B - Høytider