DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 4. søndag i advent - År C

Første lesning Mika 5,1-4a
Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Så lar Gud dem gå sine egne veier inntil hun som skal føde, har født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner. Han skal stå og gjete i Herrens kraft, med makt og myndighet fra Herren sin Gud. Nå skal de bo i trygghet, for hans velde når til jordens ender. Han skal bringe fred. Slik lyder Herrens ord.

Salme 80 (79)
Omkved: La ditt åsyn lyse så vi blir frelst.

Hør oss, Israels hyrde, du fører Josef som en hjord.
Du trone rove rkjeruber, åpenbar din herlighet for Isarels barn.
Vis oss din makt og velde og kom oss til hjelp.

Herre, Hærskarenes Gud, vend tilbake, se ned fra himmelen.
Ta deg av din vingård, vern om det du har plantet med din høyre hånd.

Hold din hånd over ham du har ved din høyre, Adams sønn som du har fostret.
Aldri mervil vi vike fra deg! Gi oss livet igjen, så vil vi påkalle ditt navn.

Annen lesning Hebreerbrevet 10,5-10
Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg; brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om. Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg. Først sier han: "Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om," enda det er slike offer som bæres fram etter loven. Deretter sier han: "Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje." Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde. I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg som du har sagt. Alleluja.

Evangelium Lukas 1,39-45
Noen dager senere drog Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, rørte barnet seg i hennes liv. Hun ble fylt av Den Hellige Ånd og sa med høy røst: "Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Hvordan kan det gå til at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, hoppet barnet i meg av fryd. Og salig er hun som trodde at det Herren hadde sagt til henne, skulle gå i oppfyllelse." Slik lyder Herrens ord.