DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster for 4. søndag i påsketiden - År C

Første lesning Apostlenes gjerninger 13,14.43-52; ;
Paulus og Barnabas drog videre fra Perge og kom til Antiokia i Pisidia, hvor de gikk inn og satte seg i synagogen på sabbaten. ... Og da folk gikk fra hverandre, var det mange som fulgte dem, både jøder og hedninger som hadde sluttet seg til jødenes tro. Paulus og Barnabas snakket med dem og la dem på hjerte at de måtte holde fast ved Guds nåde. Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Guds ord. Da jødene så alle disse menneskene, ble de egget til iver, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte. Paulus og Barnabas sa da rett ut: "Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige liv, så går vi nå til hedningene. For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende." Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv, kom til troen. Herrens ord ble spredt over hele området. Men jødene fikk hisset opp de fornemme kvinnene blant dem som trodde på jødenes Gud, og også byens ledende menn, og det kom i gang en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, som ble fordrevet fra egnen. De ristet da støvet av føttene mot dem og drog til Ikonium. Men disiplene ble fylt av glede og Den Hellige Ånd. Slik lyder Herrens ord.

Salme 100 (99)
Omkved: Vi er hans folk, den hjord han vokter.

Juble for Herren, all jorden, tjen Herren med glede.
tre frem for hans åsyn med hjertet fylt av lovsang.

Vit at Herren er Gud. Han har skapt oss, og vi er hans.
Vi er hans folk, den hjord han vokter.

Ja, Herren er god, hans kjærlighet varer evig,
hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

Annen lesning Johannes' åpenbaring 7,9.14b-17
Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene. Da sa en av de eldste til meg: "Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne." Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine og mine kjenenr meg. Alleluja.

Evangelium Joh 10,27-30
På den tid sa Jesus: Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd. Jeg og Faderen er ett. Slik lyder Herrens ord.