Bønner og antifoner for 1. søndag i adventINNGANGSVERS
Til deg løfter. jeg min sjel, min Gud; til deg setter jeg min lit, og jeg skal ikke bli til skamme. La ikke mine fiender håne meg. Ingen som trøster seg til deg, går skuffet bort. Sal 25 (24), 1-3

ÅPNINGSBØNN
Vi ber deg, allmektige Gud, hjelp oss, dine troende, å forberede oss på Kristi komme ved et liv i godhet og rettferd, så vi på den ytterste dag får stå ved hans høyre side og ta i arv det rike du har gjort rede for oss. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, de gaver vi bærer frem for deg, har vi fått av din godhet. Vi ber deg: La dette offer som vi tjener deg med her på jorden, bli oss til evig frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Adventsprefasjon 1

KOMMUNIONSVERS
Herren vil skjenke sin velsignelse, og jorden skal gi sin grøde. Sal 85 (84), 13

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi ber deg: La den hellige handling vi har feiret, bli oss til gavn. Midt i en forgjengelig verden lærer du oss å elske det som hører himmelen til, og bygge på det som varer evig. Ved Kristus, vår Herre.