DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Oversikt over bønner og antifoner for hver søndag
ASKEONSDAG 1. SØNDAG I FASTEN
2. SØNDAG I FASTEN 3. SØNDAG I FASTEN
4. SØNDAG I FASTEN 5. SØNDAG I FASTEN
HERRENS BEBUDELSE PALMESØNDAG
SKJÆRTORSDAG LANGFREDAG

PÅSKETID