DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 2. søndag i adventINNGANGSVERS
Sions folk, se Herren kommer med frelse til folkeslagene, og Herren skal la sin herlighets røst runge med fryd i deres hjerter. Jfr. Jes 30, 19.30

I dag bortfaller Gloria

KIRKEBØNN
Allmektige og miskunnsrike Gud, la ikke det daglige strev oss i å løpe din Sønn i møte. Gi oss del i din himmelske visdom, så vi kan bli Kristi medarvinger, han som lever og råder...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ydmykt ber vi at du lar deg forsone ved våre bønner og offergaver, og siden vi ikke har noen egen fortjeneste å støtte oss til, bønnfaller vi om din hjelp. Ved Kristus, vår Herre.

Adventsprefasjon 1

KOMMUNIONSVERS
Reis deg, Jerusalem, stig opp i det høye; se gleden som kommer til deg fra din Gud. Bar 5,5; 4, 36

SLUTNINGSBØNN
Herre, mettet med denne åndelige næring, bønnfaller vi deg at vi som har fått del i dette mysterium, må lære å dømme rett om de jordiske goder og holde fast ved de himmelske. Ved Kristus, vår Herre.