DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 3. søndag i adventINNGANGSVERS
Gled dere i Herren, atter sier jeg: Gled dere, for Herren er nær. Fil 4, 4 og 5

KIRKEBØNN
Herre, vår Gud, du ser ditt folk vente med lengsel på festen for Herrens fødsel. Styrk oss og la oss oppleve gleden over så stor en frelse. Hjelp oss alltid å feire den med høytid og jublende fryd. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Vi ber deg, Herre, at vi uten opphør må tjene deg med våre offergaver, så vår frelse kan fullbyrdes ved dette hellige mysterium, som du har innstiftet. Ved Kristus, vår Herre.

Adventsprefasjon I eller II

KOMMUNIONSVERS
Si til de motløse: Vær frimodige og frykt ikke! Se, vår Gud kommer til oss med frelse. Jfr. Jes 35, 4

SLUTNINGSBØNN
Vi bønnfaller deg, Herre, at dine gaver må rense oss fra våre synder, og gjøre oss skikket til å feire den kommende høytid. Ved Kristus, vår Herre.