DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for AllehelgensdagINNGANGSVERS
La oss glede oss i Herren på festdagen for alle helgener. Englene gleder seg ved denne høytid og priser Guds Sønn.

KIRKEBØNN
Allmektige, evige Gud, vi ærer alle dine helgeners gjerning med én høytid. Gi oss på forbønn av denne store skare, den rikdom av nåde som vi lengter etter. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ta imot disse gaver som vi ofrer til ære for alle helgener. La oss erfare at de som er visse på sin udødelighet, har omsorg for vår frelse. Ved Kristus, vår Herre.

PREFASJON: Vår mor, det nye Jerusalems herlighet.
I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For i dag lar du oss feire det himmelske Jerusalem,
som er vår mor og din hellige by, hvor skaren av våre brødre priser deg i evighet.
I troen haster vi som pilegrimer frem mot denne stad,
og gleder oss over deres herlighet som er hos deg i himmelen,
og som du gir oss til hjelp og forbilde i vår svakhet.
Derfor lovpriser vi deg med helgeners og englers talløse skare, idet vi roper:

KOMMUNIONSVERS
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike hører dem til. Matt 5, 8-10

SLUTNINGSBØNN
Herlige Gud, du alene er hellig, og det er deg vi tilber i dine hellige. Vi bønnfaller deg: La oss helliggjøres i fylden av din kjærlighet, så vi fra dette bord for pilegrimer kan gå inn til det evige gjestebud i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.