DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for Allesjelers dagINNGANGSVERS
Likesom Jesus er død og oppstanden, således skal også Gud føre til seg, med Jesus, alle som sov inn i troen på ham, og likesom alle dør i Adam, således skal alle få livet tilbake i Kristus. (1 Tess 4, 14; 1 Kor 15, 22)

KIRKEBØNN
Herre, lytt i nåde til våre bønner. Gi oss som bekjenner vår tro på din Sønn, den oppstandne, å styrkes i håpet om den oppstandelse som venter dine tjenere. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ta nådig imot disse offergaver. Gi dine hensovede tjenere del i din Sønns herlighet, og gjør oss alle til ett ved hans kjærlighets sakrament, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon for sjelemesser, s. 420-422.

KOMMUNIONSVERS
Jeg er Oppstandelsen og Livet, sier Herren. Den som tror på meg, skal leve, om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg, skal i evighet ikke dø. (Joh 11. 25-26)

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi har feiret påskens sakrament for våre brødre og søstre som er sovnet inn i Kristus, og vi ber deg at de må vandre inn til lysets og fredens bolig. Ved Kristus, vår Herre.