DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 2. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris, synge ditt navns ære, du Høyeste. Sal 66 (65), 4

KIRKEBØNN
Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, hjelp oss verdig å feire disse mysterier, for hver gang vi feirer minnet om din Sønns offer, fullbyrdes frelsens verk i oss. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Du har dekket et bord for meg, mitt beger er fylt til randen. Sal 23 (22), 5
Eller:
Vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss, og vi er kommet til å tro på den. 1 Joh 4,16

SLUTNINGSBØNN
Herre, fyll oss med din kjærlighets Ånd, så alle du har mettet med det ene brød, ved din godhet må bli ett i Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.