DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 3. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden! Høyhet og herlighet utgår fra ham, i hans helligdom er makt og skjønnhet. Sal 96 (95), 1.6

KIRKEBØNN
Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss dl frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Se opp til Herren og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam! Sal 34 (33), 6
Eller:
Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys. Joh 8, 12

SLUTNINGSBØNN
Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.