DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 8. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land. Han frelste meg fordi han elsket meg. Sal 18 (17), 19-20

KIRKEBØNN
Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg, og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste. Sal 13 (12), 6
Eller:
Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren. Matt 28,20

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.