DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 13. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Klapp i hendene, alle folk, lovsyng Gud med jublende røst! Sal 47 (46), 2

KIRKEBØNN
Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Evige Gud, du virker med din kraft i sakramentene. Vi ber deg: La oss utføre vår tjeneste med et sinnelag som gjør oss åpne for dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Lov Herren, min. sjel, og alt hva i meg er, love hans hellige navn! Sal 103 (102), 1
Eller:
Fader, jeg ber for dem, la dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg, sier Herren. Joh 17,20-21

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi ber deg: La disse gaver som vi har båret frem og mottatt, gi oss nytt liv, så vi blir knyttet til deg med evig kjærlighet og bærer varig frukt. Ved Kristus, vår Herre.