DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 16. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe. Med villig hjerte vil jeg ofre til deg, og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt. Sal 54 (53), 6.8

KIRKEBØNN
Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbrakt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Han har gitt oss et varig minne om sine underverk. Herren er nådig og barmhjertig. Han gir føde til dem som frykter ham. Sal 111 (110), 4-5
Eller:
Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd - jeg med ham og han med meg. Åp 3,20

SLUTNINGSBØNN
Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.