DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 18. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut! Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme! Sal 70 (69), 2.6

KIRKEBØNN
Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Herre, du har gitt oss brød fra himmelen en fylde av glede og sødme. Visd 16,20
Eller:
Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste. Joh 6,35

SLUTNINGSBØNN
Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.