DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 22. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Ha medynk med meg, Herre, for hele dagen kaller jeg på deg! Du, Herre, er tilgivelse og godhet, og full av miskunn mot alle som søker deg. Sal 86 (85), 3.5

KIRKEBØNN
Barmhjertige Gud, du fullkomne godhet og opphav til alt som er godt, rotfest kjærligheten til deg i våre hjerter. Styrk vår gudsfrykt, gi vekst til det gode i oss og vern med din kjærlige omsorg det du har latt vokse frem. Ved vår Herre …

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, la dette hellige offer alltid skjenke oss velsignelse og frelse, så det vi feirer i denne hellige handling, kan bli til virkelighet i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Stor er din godhet, Herre, som du har beredt for dem som frykter deg. Sal 31 (30), 20
Eller:
Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike hører dem til. Matt 5, 9-10

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi er blitt mettet med brødet fra ditt bord, og vi bønnfaller deg: La denne kjærlighetens næring styrke våre hjerter og gi oss kraft til å tjene deg i våre brødre. Ved Kristus, vår Herre.