DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 23. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis. Gjør med din tjener etter din miskunn! Sal 119 (118), 137.124

KIRKEBØNN
All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Som hjorten lengter etter rinnende bekker, slik lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter den levende Gud. Sal 42 (41), 2-3
Eller:
Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet. Joh 8,12

SLUTNINGSBØNN
Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bh oss til gavn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.