DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 25. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

KIRKEBØNN
Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå fram til det evige liv. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, se nådig til ditt folks offergaver. La sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Du har gitt dine bud forat de skal holdes nøye. Å om mine fottrinn ble faste, så jeg kunne holde dine forskrifter! Sal 119 (118), 4-5
Eller:
Jeg er den gode hyrde, sier herren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Joh 10,14

SLUTNINGSBØNN
Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i våre liv. Ved Kristus, vår Herre.