DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 30. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren. Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn! Sal 105 (104), 3-4

KIRKEBØNN
Allmektige, evige Gud, gi oss å vokse i tro, håp og kjærlighet. Hjelp oss å elske dine bud, så vi kan oppnå det du har lovet. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, se i nåde til de gaver vi bærer fram til deg. Gi oss å feire dette offer til din ære. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Vi vil juble over din frelse og fryde oss i Herrens, vår Guds navn. Sal 20 (19), 6
Eller:
Kristus elsket oss og gav seg selv for oss, en gave til Gud - et velluktende offer. Ef 5,2

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi ber at ditt sakrament må fylle oss med din kraft, så det vi her feirer med synlige tegn, en gang kan åpenbares i virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.