DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 31. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg! Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud! Sal 38 (37), 22-23

KIRKEBØNN
Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
Du har kunngjort meg livets vei, Herre, du gir meg gledens fylde for ditt åsyn. Sal 16 (15), 11
Eller.
Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham, slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren. Joh 6,57

SLUTNINGSBØNN
Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.