DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 32. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
La min bønn komme for ditt åsyn, Herre, vend ditt øre til min klage! Sal 88 (87), 3

KIRKEBØNN
Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre . . .

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, se med miskunn på vårt offer, og hjelp oss å ta inderlig del i din Sønns lidelse, som vi her feirer i sakramentet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

KOMMUNIONSVERS
Herren er min hyrde, jeg savner intet. Han lar meg hvile på grønne enger, han fører meg til vann der jeg får hvile. Sal 23 (22), 1-2
Eller.
Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet. Luk 24, 35

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi takker deg som har mettet oss med dine gaver, og vi bønnfaller deg: Gi oss ved din Ånd å forbli trofaste mot den nåde du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.