DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 33. søndag i det alm. kirkeårINNGANGSVERS
Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede. Jer 29, 11.12.14

KIRKEBØNN
Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

KOMMUNIONSVERS
For meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg setter min lit til Herren. Sal 73 (72), 28
Eller:
Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren. Mark 11, 23.24

AVSLUTNINGSBØNN
Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.