DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 3. søndag i fastenINNGANGSVERS
Mine øyne er alltid vendt mot Herren, for han løser min fot av snaren. Vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg er ensom og fattig. Salme 25(24), 15-16
Eller:
Når jeg er blitt helliget iblant dere, vil jeg samle dere fra alle land; og jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene fra all urenhet. Og jeg vil gi dere en ny ånd, sier Herren. Esek 36,23-26

ÅPNINGSBØNN
Hellige Gud, du som er opphav til all miskunn og godhet, du har vist oss at botemidlene mot synd er faste, bønn og gavmildhet. Se i nåde til denne bekjennelse av vår skrøpelighet, slik at vi som tynges av vår samvittighet, må løftes opp av din miskunn. Ved vår Herre...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, la deg forsone ved dette vårt offer, så vi, som ber om tilgivelse for våre egne synder, må lære å tilgi vår neste. Ved Kristus, vår Herre.

PREFASJON: DEN SAMARITANSKE KVINNE
I sannhet, det verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre. Da han bad den samaritanske kvinne om vann, hadde han allerede skjenket henne troens gave. Han tørstet etter hennes tro for å vekke i henne den guddommelige kjærlighet. Også vi takker deg for dette, og med englene forkynner vi din makt og roper med én røst:

KOMMUNIONSVERS
Når evangeliet om den samaritanske kvinne leses:
Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, sier Herren, i ham skal det velle frem en kilde til evig liv. Joh 4,13-14
Når et annet evangelium leses:
Spurven har funnet et hjem og svalen et rede for sine unger: på dine altere, Herre, min Konge og min Gud! Salige er de som bor i ditt hus, i all evighet skal de prise deg. Sal 84 (83), 3-4

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi har mottatt pantet på det evige liv, og allerede her på jorden har vi smakt brød fra himmelen. Ydmykt ber vi deg, Herre, la det som sakramentet virker i oss, bli fullbyrdet i handling. Ved Kristus, vår Herre.