DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 5. søndag i fastenINNGANGSVERS
Døm meg, Gud, og før min sak mot det vanhellige folk! Fri meg fra mennesker som farer med svik og ondskap! For du er min Gud og mitt vern. Sal 43 (42), 1-2

I dag bortfaller Gloria

KIRKEBØNN
Herre, vår Gud, av kjærlighet til verden overgav din Sønn seg til døden. Hjelp oss å bli i hans kjærlighet og leve ved din nåde alene. Ved ham, vår Herre …

BØNN OVER OFFERGAVENE
Bønnhør oss. allmektige Gud, og la dine tjenere, som du har opplyst i den kristne tro, bli renset ved dette offers mysterium. Ved Kristus. vår Herre.

PREFASJON: Oppvekkelsen fra de døde.
Når evangeliet om Lasarus leses, brukes følgende prefasjon:
I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader,
allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre.
Som sant menneske gråt han over sin venn Lasarus,
som evig Gud reiste han ham opp av graven, og av medynk med oss mennesker
skjenket han oss et nytt liv gjennom de hellige mysterier.
Ved ham tilber engleskaren din majestet og jubler i all evighet for ditt åsyn.
Byd oss å forene vår røst med dem, idet vi i felles glede istemmer:

Hvis evangeliet om Lasarus ikke blir lest, brukes prefasjon for fastetiden I eller II

KOMMUNIONSVERS
Når evangeliet om Lasarus leses:
Hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø, sier Herren. Joh 11, 26

Ved evangeliet om kvinnen grepet i ekteskapsbrudd:
Kvinne, var det ingen som dømte deg? Nei, Herre, ingen. Heller ikke jeg dømmer deg; men fra nå av, synd ikke mer! Joh 8, 10- 11

Ved et annet evangelium:
Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Dersom hvetekornet ikke faller i jorden og dør, forblir det bare et eneste korn; men dør det, bærer det rik frukt. Joh 12, 24-25

SLUTNINGSBØNN
Vi ber deg, allmektige Gud, at vi som mottar Kristi legeme og blod, alltid må telles blant hans lemmer, han som lever og råder fra evighet til evighet.