DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for Herrens åpenbaringINNGANGSVERS
Se, Herren som skal herske, kommer. Kongsmakt er i hans hånd, og kraft og velde. Jfr. Mal 3,1: 1 Krøn 19,12

KIRKEBØNN
Allmektige Gud, på denne dag lot du stjernen vise vei til din enbårne Sønn og åpenbarte ham for folkeslagene. Før i din nåde oss som allerede kjenner deg ved troen, helt inn i din herlighets glans. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, se i nåde til din Kirkes gaver. Med dem frembærer vi ikke lenger gull, røkelse og myrra, men ham som vi forkynner, ofrer og mottar gjennom disse gaver, Jesus Kristus, som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon for Herrens åpenbaring

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

KOMMUNIONSVERS
Vi har sett hans stjerne i Østen, og kommer med gaver for å tilbe Herren. Kfr. Matt 2, 2

SLUTNINGSBØNN
Herre, la ditt lys skinne for oss, så vi med rent blikk kan se, og med rett sinnelag gripe det mysterium som du i din godhet gir oss del i. Ved Kristus, vår Herre.