DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for Johannes Døperens fødselINNGANGSVERS
Det var en mann, sendt fra Gud: hans navn var Johannes. Han kom for å vitne om lyset og forberede folket på Herrens komme. Joh 1, 6-7, Luk 1, 1

KIRKEBØNN
Evige Gud, du sendte den salige Johannes Døperen for å berede ditt folk til å ta imot Kristus, vår Herre. Gi dine barn å glede seg ved dine gaver, og led alle troende på frelsens og fredens vei. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, vi legger gaver på ditt alter for å feire Døperens fødsel. Vi ærer ham som forutsa Frelserens komme, og pekte ham ut for oss da han kom, han som lever og råder fra evighet til evighet.

PREFASJON: Forløperens misjon.
I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader,
allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre.
Vi lovpriser din storhet som vi ser i den salige Johannes,
han som ble Kristi forløper og hedret fremfor alle som er født av en kvinne.
I sin mors liv jublet han av fryd over Frelserens komme;
ved sin fødsel bragte han stor glede,
og som den eneste av profetene utpekte han Guds lam, som gir oss forløsning.
I Jordans flod døpte han dåpens opphavsmann,
og således gjorde han dette vann hellig.
Ved sin blodige død fikk han bære det høyeste vitnesbyrd om Kristus.
Derfor priser vi deg uten opphør på jorden,
og sammen med himlenes krefter roper vi alle dager til din majestet:

KOMMUNIONSVERS
Ved vår Guds barmhjertighet og miskunn har soloppgang fra det høye gjestet oss. Luk 1, 78

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi har fått ny styrke ved Lammets bord. Vi ber deg at vi som gleder oss ved den salige Johannes Døperens fødsel, må erkjenne vår Gjenløser i ham som Døperen forutsa, han som lever og råder fra evighet til evighet.