DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for JuledagINNGANGSVERS
Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver. Jes 9, 6

KIRKEBØNN
Evige Gud, på underfull vis skapte du menneskenaturen, og herligere har du gjenløst den. Vi ber deg: Gi oss del i din Sønns guddom, han som ville dele vår menneskenatur, han som lever og råder ...

CREDO
Man kneler ved ordene: Han er blitt kjød ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, med disse gaver skjenker du oss forsoning og forener på ny med deg. Vi ber deg: Ta imot vårt offer og la det helliggjøre vår tjeneste for deg. Ved Kristus, vår Herre.

Juleprefasjon

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

KOMMUNIONSVERS
Hele jordens krets har sett Guds frelse. Sal 98 (97), 3

SLUTNINGSBØNN
Miskunnsrike Gud, i denne hellige fest har du skjenket oss Sønn, verdens Frelser, som er født i dag. I ham er vi født på ny til et hellig liv. Vi ber deg: La oss nå frem til din evige herlighet. Ved Kristus, vår Herre.