DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for Kristi himmelfartINNGANGSVERS
Menn fra Galilea, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Som dere så ham fare opp til himmelen, slik skal han også komme igjen. Alleluja. Apg 1, 11

KIRKEBØNN
Allmektige Gud, gi oss å juble i hellig glede og takksigelse, for Kristi, din Sønns, himmelferd er vår seier, og der hvor han, som er vårt hode, er gått forut i herlighet, håper også vi, som er hans legeme, å få komme. Ved ham, vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, med ydmyk bønn bringer vi deg dette offer for å minnes din Sønns himmelferd. Gi at også vi stiger opp til himmelen ved disse hellige handlinger. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon for Kristi himmelfart.

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

KOMMUNIONSVERS
Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Alleluja. Matt 28, 20

SLUTNINGSBØNN
Allmektige, evige Gud, allerede her på jorden lar du oss smake himmelens goder. Rett vår lengsel og kjærlighet mot ham som påtok seg vår menneskenatur og bar den inn til deg, han som lever og råder fra evighet til evighet.