DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for Kristi kongefestINNGANGSVERS
Herrevelde og rikdom, visdom og styrke, ære, hyllest og lovprisning tilkommer med rette det ofrede lam. Ham være æren og makten i all evighet. Åp 5,12: 1,6

KIRKEBØNN
Allmektige, evige Gud, du har villet sammenfatte alle ting i din elskede Sønn, som er verdens Konge. Sett i din nåde hele skapningen fri fra trelldom, så den kan tjene din Majestet og uten opphør prise deg. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, vi bærer frem for deg det offer som er til vår soning. Ydmykt ber vi at din Sønn vil gi alle folk enhetens og fredens gaver, han som lever og råder fra evighet til evighet.

PREFASJON: Kristus, verdens konge
I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Med gledens olje har du salvet din enbårne Sønn, vår Herre Jesus Kristus,
til evig prest og allverdens Konge,
så at han for vår fred skulle gi seg selv som et rent offer på korsets alter
og i nåde fullbyrde menneskenes gjenløsning.
Når han engang har lagt all skapningen under sitt herredømme,
skal han overgi et evig og altomfattende rike til din uendelige majestet:
sannhetens og livets rike, hellighetens og nådens rike,
rettferdighetens, kjærlighetens og fredens rike.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer, og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris, idet vi alle dager istemmer:

KOMMUNIONSVERS
Herren er konge til evig tid, Herren velsigner sitt folk med fred. Sal 29 (28), 10-11

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi har fått del i livets brød. La oss som gjerne vil følge Kristi bud, han som er verdens konge, få leve evig med ham i himlenes rike, han som lever og råder fra evighet til evighet.