DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for Jomfru Marias opptagelse i himmelenINNGANGSVERS
Et stort tegn viste seg på himmelen: En kvinne, kledd i solen, med månen under sine føtter, en krans av tolv stjerner om sitt hode. Åp 12, 1
Eller:
La oss glede oss i Herren på denne fest for Jomfru Maria. Englene gleder seg over at hun er tatt opp i himmelen og lovpriser Guds Sønn.

KIRKEBØNN
Allmektige, evige Gud, du har tatt den alltid rene Jomfru Maria, din Sønns mor, med sjel og legeme opp til himmelens herlighet. Vi ser hen til dette håpets og trøstens tegn ber at du må lede oss på den vei som fører til din herlighet. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ta imot det offer vi her bærer frem. Lytt til den salige Jomfru Maria, som du har tatt opp til deg, og tenn på hennes forbønn din kjærlighets ild i våre hjerter. Ved Kristus, vår Herre.

PREFASJON: Marias herlighet.
I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud, ved Kristus, vår Herre.
I dag er Jomfru Maria, Guds mor, tatt opp til himmelen.
I henne har den seirende Kirke sitt utspring;
hun er bildet på den fullkommenhet Kirken engang skal eie,
og for ditt folk på vandring mot deg er hun håpets og trøstens kilde.
Du ville ikke overgi hennes legeme til gravens oppløsning,
for av henne var det din enbårne Sønn ble født, han som er livets opphav.
Derfor priser vi deg med englers kor, idet vi med glede bekjenner:

KOMMUNIONSVERS
Alle slekter skal prise meg salig, for store ting har Den Mektige gjort mot meg. Luk 1, 48-49

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi har mottatt frelsens sakrament på denne fest for den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen. Før oss på hennes forbønn frem til oppstandelsens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.