DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for Marias uplettede unnfangelseINNGANGSVERS
Jeg jubler av glede i Herren, og min sjel fryder seg i Gud; for han har iført meg frelsens klær og svøpt meg i rettferds kappe, som er brud prydet med sine smykker.

KIRKEBØNN
Gud, ved Jomfru Marias uplettede unnfangelse beredte du en verdig bolig for din Sønn. Med hans frelsende død for øye, bevarte du henne fra all synd. Vi ber deg: Gi at også vi på hennes forbønn blir rene for synd og når frem til deg. Ved vår Herre …

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ta imot frelsens offer, som vi bærer frem for deg på festen for den salige Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Vi bekjenner at hun ved ditt forsyns nåde ble bevart for enhver synd. Gi at også vi på hennes forbønn blir befridd fra all skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon: Maria og Kirken
V: Herren være med dere.
R: Og med din ånd.
V: Løft deres hjerter.
R: Vi løfter våre hjerter til Herren.
V: La oss takke Herren, vår Gud.
R: Det er verdig og rett.

I sannhet, det er verdig og rett vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For å skjenke din Sønn en verdig mor
bevarte du den salige Jomfru Maria fra arvesyndens smitte
og gav henne fylden av din nåde.
I henne viste du oss bildet på den Kirke som skulle komme,
Kristi brud uten plett og lyte, lysende av skjønnhet.
En ren jomfru skulle føde din Sønn,
det uskyldige Lam, som utsletter våre synder;
og henne utpekte du til å gå i forbønn for ditt folk,
og være et forbilde på hellighet.
Derfor priser vi deg med englenes kor, idet vi med glede istemmer:

KOMMUNIONSVERS
Herlige ord er sagt om deg, Maria, or fra deg er rettferdighetens sol steget opp, Kristus, vår Gud.

SLUTNINGSBØNN
Herre, vår Gud, måtte disse sakramenter fri oss for følgene av den skyld som du bevarte Jomfru Maria fra ved hennes uplettede unnfangelse. Ved Kristus, vår Herre.