DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for de hellige apostler, Peter og PaulusINNGANGSVERS
Dette er de martyrer som med sitt liv la Kirkens grunnvoll. De drakk Herrens kalk og ble Guds venner.

KIRKEBØNN
Herre, vår Gud, vi er samlet på denne festdag i glede over dine apostler Peter og Paulus. Gi at din Kirke trofast følger deres lære som la grunnvollen for vår tro. Ved vår Herre.

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, i fellesskap med dine apostler Peter og Paulus ber vi deg: Helliggjør våre gaver, og gi oss å feire din Sønns offer med hengivenhet. Ved Kristus, vår Herre.

PREFASJON: Peters og Paulus' misjon i Kirken.
I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For vi gleder oss over hva du virket gjennom de salige apostler Peter og Paulus:
Han som først bekjente troen, og han som forklarte den til fulle;
Peter som grunnla Kirken for Israels rest, og Paulus som ble hedningenes lærer.
Deres nådegaver var forskjellige, men Kristi hushold samlet de til ett;
deres ære er den samme, og de mottok samme seierskrans.
Derfor priser vi deg med alle engler og hellige, idet vi alle dager istemmer:

KOMMUNIONSVERS
Peter sa til Jesus: Du er Messias, Sønn av den levende Gud. Jesus svarte: Du er Peter, Klippen, og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke. Matt 16, 16.18

SLUTNINGSBØNN
Herre, vi takker deg som har styrket oss med dine hellige sakramenter. Gi oss alltid med ett hjerte og ett sinn å holde fast ved brødsbrytelsen og apostlenes lære. Ved Kristus, vår Herre.