DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for PåskedagINNGANGSVERS
Jeg er oppstanden og atter er jeg hos deg. Du har lagt din hånd på meg. Vidunderlig har din visdom åpenbart seg. Alleluja. Sal 139 (138), 18, 5-6
Eller:
Herren er virkelig oppstanden. Alleluja. Ham være makten og æren i all evighet. Luk 24.34; kfr. Åp 1, 6

KIRKEBØNN
Allmektige, evige Gud, ved din enbårne Sønns seier over døden har du i dag åpnet for oss evighetens port. Vi ber deg: La oss som feirer Herrens oppstandelse, selv oppstå til livets lys ved å fornyes i din And. Ved ham, vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, i jublende påskeglede bringer vi deg det offer som på underfullt vis gir din Kirke næring og nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.

PÅSKEPREFASJON I (på denne hellige dag).

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

KOMMUNIONSVERS
Kristus, vårt påskelam er ofret. La oss derfor holde høytid med renhets og sannhets usyrede brød. Alleluja. 1 Kor 5,7-3

SLUTNINGSBØNN
Gud, vår Far, vern alltid din Kirke med kjærlig omsorg, så den blir fornyet ved påskens mysterium og når frem til oppstandelsens klarhet. Ved Kristus, vår Herre.