DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 2. søndag i påsketidenINNGANGSVERS
Som nyfødte barn, søk ordets rene og ublandede melk, så dere kan vokse opp på den til frelse. Alleluja. 1 Pet 2,2
Eller:
Motta herlighetens glede, idet dere takker Gud, som har kalt dere til himlenes rike. Alleluja. 4 Esra 2, 36-37

KIRKEBØNN
Du evige miskunns Gud, år etter år lar du oss feire påskefesten, og tenner på ny troen hos det folk som er viet til deg. Gi oss din nåde, så vi stadig dypere kan erkjenne dåpen som gjorde oss rene, Ånden som vi ble gjenfødt ved, og blodet som virket til vår frelse. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, motta ditt folks (og dine nydøptes) gaver, og la oss som er gjenfødt ved bekjennelsen av ditt navn og ved dåpen, nå frem til den evige salighet. Ved Kristus, vår Herre.

PÅSKEPREFASJON I (på denne hellige dag).

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

KOMMUNIONSVERS
Rekk hit din hånd, og kjenn naglegapene, og vær ikke vantro, men troende. Alleluja. Jfr. Joh 20, 27

SLUTNINGSBØNN
Allmektige Gud, vi ber deg, la påskens sakrament, som vi har mottatt, bære rike frukter i våre sinn. Ved Kristus, vår Herre.