DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 3. søndag i påsketidenINNGANGSVERS
Rop i jubel til Gud, all jorden. Syng salmer til hans navn, lovsyng hans ære! Alleluja. Sal 66 (65), 1-2

KIRKEBØNN
Gud, du livets Herre, la ditt folk alltid juble nå da sjelen igjen er blitt ung. Du har skjenket oss gleden ved å være gjeninnsatt i barnekårets herlighet. Styrk oss i håpet mens vi venter på oppstandelsens dag. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ta imot disse offergaver som din jublende Kirke bringer deg. Du som har skjenket oss så stor en glede, gi at den må fullendes i den evige salighet. Ved Kristus, vår Herre.

PÅSKEPREFASJON

KOMMUNIONSVERS
År A
Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet. Alleluja. Luk 24, 35

År B
Messias måtte lide, og oppstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skulle anger og syndenes forlatelse forkynnes for alle folk. Alleluja. Luk 24, 46-47

År C
Jesus sa til sine disipler: "Kom og ét", og han tok brødet og gav dem. Alleluja. Jfr. Joh 21, 12-13

SLUTNINGSBØNN
Herre, se med godhet til ditt folk. Du har fornyet oss ved dine evige, mysterier. La oss nå frem til kjødets oppstandelse i uforgjengelighet og herlighet. Ved Kristus, vår Herre.