DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 4. søndag i påsketidenINNGANGSVERS
Jorden er full av Herrens barmhjertighet.
Ved Herrens ord ble himlene skapt. Alleluja. Sal 33 (32), 5-6

KIRKEBØNN
Allmektige, miskunnsrike Gud, før oss til de evige gleder, sa hjorden kommer dit hvor hyrden er gått forut. Ved vår Herre

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, la oss alltid fryde oss over påskens mysterier, så gjenløsningen kan øve sitt verk i oss og bli oss til evig glede. Ved Kristus, vår Herre.

PÅSKEPREFASJON

KOMMUNIONSVERS
Den gode hyrde er oppstanden, han som gav sitt liv for sine får og døde for sin hjord. Alleluja.

SLUTNINGSBØNN
Gode hyrde, se i nåde til din hjord, som du har gjenløst ved din Sønns dyre blod, og før den til den evige hvile. Ved ham, Kristus, vår Herre.