DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 5. søndag i påsketidenINNGANGSVERS
Syng en ny sang for Herren. Han har gjort underfulle ting. For folkenes øyne har han åpenbart sin rettferdighet. Alleluja. Sal 98 (97), 1-2

KIRKEBØNN
Gud, allmektige Far, du har gjenløst oss og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du elsker med en fars kjærlighet, og la oss som tror på Kristus, vinne sann frihet og arve det evige liv. Ved ham, vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, vår Gud, gjennom vårt samfunn med deg i dette hellige offer gir du oss del i den ene sanne guddom. Vi ber deg: Hjelp oss som kjenner din sannhet, å virkeliggjøre den i våre liv. Ved Kristus, vår Herre.

PÅSKEPREFASJON

KOMMUNIONSVERS
Jeg er det sanne vintre, og dere er grenene, sier Herren. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt. Alleluja. Joh 15, 1.5

SLUTNINGSBØNN
Herre, bli i nåde hos ditt folk. Hjelp oss som du har innviet i ditt rikes mysterier, å bli frigjort fra det gamle menneske og gå inn til det nye liv. Ved Kristus, vår Herre.