DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 6. søndag i påsketidenINNGANGSVERS
Forkynn det glade budskap. La det høres til jordens ytterste grense: Herren har forløst sitt folk. Alleluja. Jfr. Jes 48, 20

KIRKEBØNN
Allmektige Gud, hjelp oss å feire med iver og kjærlighet disse gledens dager til ære for vår oppstandne Herre, så det vi her minnes, blir virkeliggjort i våre liv. Ved vår Herre ...

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, la våre bønner stige opp til deg sammen med våre offergaver. Gjør oss rene, så vi blir i stand til å feire din store kjærlighets mysterium. - Ved Kristus, vår Herre.

PÅSKEPREFASJON

KOMMUNIONSVERS
Hvis dere elsker meg, da hold mine bud, sier Herren. Og jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen Talsmann, som skal være hos dere alltid. Alleluja. Joh 14,15-16

SLUTNINGSBØNN
Allmektige, evige Gud, du gjenskaper oss i Kristi oppstandelse til evig liv. La påskens sakrament bære rikelig frukt i oss, og styrk våre hjerter med din frelse. Ved Kristus, vår Herre.