DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Bønner og antifoner for 7. søndag i påsketidenINNGANGSVERS
Herre, jeg roper til deg, vær meg nådig og gi meg svar!
Mitt hjerte gjentar ditt ord: "Søk mitt åsyn!" Herre, jeg søker ditt åsyn. Alleluja. Sal 27 (26), 7-9

KIRKEBØNN
Herre, lytt i nåde til våre bønner. Vi som tror at menneskeslektens Frelser lever hos deg i herlighet, vi ber deg: La oss få erfare at han er med oss inntil tidenes ende, slik han selv har lovet, han som lever og råder …

BØNN OVER OFFERGAVENE
Herre, ta imot dine troendes bønner og offergaver, så vi ved disse hellige mysterier kan gå inn til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Påskeprefasjon eller prefasjon for Kristi himmelfart.

KOMMUNIONSVERS
Fader, jeg ber at de må være ett, likesom vi er ett. Alleluja. Joh 17, 22

SLUTNINGSBØNN
Gud, vår frelse, bønnhør oss. Gi oss ved disse hellige mysterier trygg visshet om at det som er fullbyrdet i Kristus, Kirkens hode, også blir virkeliggjort i hele Kirkens legeme. Ved ham, Kristus, vår Herre.