Preken for Allehelgensdag
Evangelium - Matt 5,1-12a

Preken ved p. Oddvar Moi
Preken fra 1999

Dagens evangelievers er:
Kom til meg, dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere finne hvile. Alleluja.

Det er Allehelgensdag over hele Norge i dag, også i den lutherske kirke. Nå har de riktignok slått sammen alle sjelersdag og allehelgensdag og har et annet fokus på denne dagen, men vi kan på mange måter stå sammen med andre kristne, det viser bl.a. undertegnelsen av rettferdiggjørelseserklæringen sist søndag. Da hadde vi også en økumenisk vesper i St. Paul kirke med stor deltakelse.

1
Første lesning i dag er en av de tekstene fra Johannes åpenbaring som alltid har fascinert meg. Den beskriver de hellig som står foran Guds trone og jubler og tilber ham. De tilber faderen, selvsagt, men også Lammet (som Jesus her ofte kalles) som vant oss en evig forløsning med sitt eget blod.

I kirken lever vi sammen med disse hellige - hver eneste dag, men i dag tenker vi ekstra på dette fellesskapet med de som allerede står foran Guds åsyn, der vi også håper å komme. Allehelgensdag vokste i utgangspunktet fram som en dag for alle helgene som ikke hadde en egen dag i kirkeåret, men i dag kan vi like gjerne si at det er en dag for alle helgener, både for de mest sentrale og for de som er mindre kjent. Nå er det vel ikke noe poeng å ha en favoritt blant helgene, men jeg må innrømme at jeg i mange år nest etter Guds mor har satt Johannes døperen høyest. Jeg vet ikke helt hvorfor, kanskje fordi han var den første som kalte Jesus Guds Lam, han som tar bort verdens synd. Han levde for å bane veien for Jesus, han ga sitt liv for dette oppdraget.

2
Når vi så minnes og tenker på disse som står foran Guds trone, er det også helt naturlig å be om deres forbønn; de som står slik i Guds nærhet har en ypperlig anledning til å be for oss, som ikke ennå ser alle ting så klart, som strever med så mange ting.

3
Evangelieteksten (fra Jesu Bergpreken) forteller oss mest om Guds tjenere skal leve og er på den måten eksempler for oss, vi skal også streve etter å leve på samme måte:

Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres.
Salige er de tålmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.

4 Til sist bare et par ord om den andre lesningen i dag. Den har to viktige budskap til oss: 1) det er fordi Faderen elsker oss at disse store ting kan skje med oss; at vi kan bli forvandlet og bli mer gudlike, og 2) vi skal også en dag stå foran Guds trone og være med i den jublende lovsangen for Jesus, Guds Lam renset bort all vår synd med sitt eget blod og ga oss barnekår og et eveig liv i Guds nærhet.