DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekst og prekensamling - Høytider

Høytider har samme tekster hvert år

GÅ TIL: År A - År B - År C

 

JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE - Tekster - Messens bønner
1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 1,26-38

HERRENS FØDSEL, JULENATT - Tekster - Bønner/Antifoner
Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14

HERRENS FØDSEL, JULEDAG - Tekster - Bønner/Antifoner - Preken
Dag: Jes 52,7-10; Heb 1,1-6; Joh 1,1-18

HERRENS ÅPENBARING - Tekster - Bønner/Antifoner
Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12

HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET - Tekster - Bønner/Antifoner
Mal 3,1-4; Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40 (eller 2,22-32)

ASKEONSDAG - Tekster - Bønner/Antifoner
Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18

HERRENS BEBUDELSE -
Jes 7,10-14; Hebr 10,4-10; Luk 1,26-38

PALMESØNDAG - Se år A, B, C

SKJÆRTORSDAG
2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15

LANGFREDAG - Se år A, B, C

PÅSKEVIGILIEN - Messens bønner
1 Mos 1,1-2,2 (kortere form: 1 Mos 1,1-26-31a); 1 Mos 22,1-18 (kortere form: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18; 2 Mos 14,5-15,1a; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Mark 16,1-7

PÅSKESØNDAG - Tekster - Messens bønner
Apg 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 (eller 1 Kor 5,6b-8); Joh 20,1-9 (eller Mark 16,1-7) (eller til kveldsmessen: Luk 24,13-35)

JOHANNES DØPERENS FØDSEL - Tekster - Messens bønner
Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80

DE HELLIGE APOSTLER PETER OG PAULUS - Tekster - Messens bønner
Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matt 16,13-19

OLAV DEN HELLIGE (OLSOK) - Tekster - Messens bønner
Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28

HERRENS FORKLARELSE - Tekster - Messens bønner - Preken
Dan 7,9-10.13-14; 2 Pet 1,16-19; Mark 9,2-10

JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN - Tekster - Messens bønner - Preken
Åp 11,19a og 12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27a; Luk 1,39-56

FESTEN FOR KORSETS OPPHØYELSE - Tekster - Messens bønner
4 Mos 21,4c-9; Fil 2,6-11; Joh 3,13-17

ALLEHELGENSDAG -Tekster - Messens bønner
Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
- Preken ved p. Oddvar Moi

ALLESJELERS DAG -Tekster - Messens bønner
2 Makk 12,43-46 ; Rom 8, 31-35,37-39; Joh 11, 17-27

LATERANKIRKENS VIGSELSFEST -Tekster - Messens bønner
Esek 47,1-2.8-9.12; 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; Joh 2,13-22

 


GÅ TIL: År A - År B - År C