DEN KATOLSKE KIRKES TEKSTREKKE


Tekster til festen for den hellige Olav

Første lesning Visd 10, 10- 74
Visdommen ledet en rettferdig mann på rett vei da han flyktet fra sin bror; den viste ham Guds rike og gav ham kunnskap om de hellige engler. Den kronet hans slit med fremgang og lønnet hans strev med rik frukt. Når undertrykkerne ville forgripe seg på hans gods, kom visdommen ham til hjelp og gjorde ham rik. Den berget ham fra fiendene, og sikret ham mot dem som stod ham etter livet. Den gav ham seier i den hårde kampen, for at han skulle vite at gudsfrykt makter alt. Visdommen sviktet ikke den rettferdige da han ble solgt, men bevarte ham fra synd. Den gikk sammen med ham ned i fangehullet, og forlot ham ikke da han satt i lenker. Til slutt gav den ham herskerstaven og makt over dem som hadde undertrykket ham. Den avslørte løgnen hos dem som hadde baktalt ham, og gav ham uvisnelig heder. Slik lyder Herrens ord.

Salme 31 (30)
Omkved: I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Herre, til deg tar jeg min tilflukt, la meg ikke bli til skamme i evighet.
Frels meg ved din rettferd, lytt til mitt rop, kom meg hurtig til hjelp!

Vær meg et vern, en klippe, en borg til å frelse meg.
Du er jo mitt berg og min borg, for ditt navns skyld fører og leder du meg.

Du vil føre meg ut av deres skjulte snarer, for, Herre, du er mitt vern.
Jeg overgir min ånd i dine hender, du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.

Herre, sannhetens Gud, du avskyr den som tjener fremmede guder.
Herre, jeg tar min tilflukt til deg. La ditt åsyn lyse over din tjener
og frels meg i din godhet!

Annen lesning Jak 1, 2-4.12
Om dere er utsatt for alle slags prøvelser, kjære brødre, så regn det for bare glede, i bevisstheten om at frukten av en prøvet tro er standhaftighet. Bare må standhaftigheten få komme til full utfoldelse, så dere kan bli fullendte og hele mennesker, som ikke står tilbake i noe. Lykkelig den mann som står fast i prøvelsene! For når han har stått sin prøve, skal han motta livets seierskrans, som Gud har lovet alle som elsker ham. Slik lyder Herrens ord.

Allelujavers
Alleluja. Hellig Olav, du som jubler med himmelens engler, be for oss at vi må bli verdige til å frembær vårt lovoffer for Herren. Alleluja.

Evangelium Matt 16 24-28
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal finne det igjen. Hva gavn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans eget liv? For hva skal en mann kunne gi i vederlag for sitt liv? Ja, Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet og omgitt av sine engler, og da skal han 'gjengjelde enhver etter hans verk'. Og tro meg på mitt ord: Det er noen av dem som her står, som ikke skal smake døden, før de har sett Menneskesønnen komme med sitt rike." Slik lyder Herrens ord.